Hrazení (systémy ustájení)

Z naší robotizované výroby a vývoje dodáváme celou řadu systémů vyprojektovaných přesně pro Vaši stáj na základě technologických, architektonických, veterinárních a zootechnických poznatků z celého světa. Navrhneme Vám optimální uspořádání stáje podle platných EU směrnic i jedinečného know-how ověřeného v praxi. Kombinací ocelových (žárově zinkovaných), nerezových a plastových prvků dosahujeme i zajímavého designu. BAUER kotce pro pohodu Vašich zvířat.

USTÁJENÍ PRASNIC

Nabízíme veškeré prvky pro ustájení prasnic jalových a zapuštěných, březích i prasnic rodících a kojících.

EROSCENTRA – USTÁJENÍ JALOVÝCH A ZAPUŠTĚNÝCH PRASNIC Klasické eroscentrum
Konstrukčně vynikající systém s individuálními i skupinovými kotci pro pohodu zvířat i veterinární zákroky. Kotce jsou uspořádány tak, aby se využívalo stimulačních funkcí kance - prubíře. Konstrukce usnadňuje přístup technika při připouštění prasnic. V eroscentru je zajištěna stálá možnost bezkonfliktního vstupu a výstupu zvířat. Dvířka jsou konstruována tak, aby se dala jednoduše ovládat. Ve stájích s úzkými chodbami navrhujeme v zadní části sklopný koš, který usnadňuje vstup a výstup prasnic.

Ustájení prasnic [klasické eroscentrum]

Intenzivní eroscentrum
Speciální box s možností výstupu prasnice přes čelní branku. Kotec pro kance je uspořádán v čele řady kotců s prasnicemi. Vzadu je každý kotex vybaven dvoudílnými dvířky, která umožňují přístup k prasnici – ideální pro připouštění, jednoduché pro obsluhu a montáž. Přívod vody a výpadová trubka krmení jsou zabudovány v přední části hrazení a umožňují ideální přístup ke krmivu i vodě.

Ustájení prasnic [intenzivní eroscentrum]

Samopoutací box
Box pro snazší vstup a výstup zvířat a efektivní ustájení prasnic, zejména ve stájích s úzkými chodbami. Sklopný kolébkový rám pomáhá prasnici vstupovat i vycházet. Box je konstruován tak, že se nemůže sám zavřít, aniž by do něj prasnice vstoupila. Výstup z boxu je ovládán centrálně s výjimkou prasnic, které si přejete ve zvolených boxech ponechat pro kontrolu, inseminaci či selekci.

Ustájení prasnic [samopoutací box]

Ustájení prasnic v březích

Ustájení prasnic v březích navrhujeme v závislosti na technologii ustájení (malé či velké skupiny) a systému krmení, které musí být vždy restriktivní. Systém MultiBox
Moderní systém ustájení kombinující individuální a volné kotcové ustájení prasnic. Moderní trendy směřují k ustájení prasnic ve velkých skupinách a přitom k možnosti zafixovat je v individuálním boxu po dobu veterinárního zákroku, kontroly atd. Jinak je prasice ve velkém kotci s ostatními zvířaty. Ideální je ve stájích s hlubokou podestýlkou nebo částečně roštovou podlahou. MultiBox je racionální a spolehlivou variantou k jiným systémům volně ustájených prasnic.

Ustájení prasnic v březích [Systém MultiBox]

Systém Biofix
Jednoduchý systém ustájení prasnic ve skupinách s oddělením krmných míst u koryta pomocí krátkých přepážek, které zajistí restrikci krmiva. Vhodné pro systém tekutého krmení i suchého krmení s objemovými dávkovači, stejně jako podélná koryta či individuální plastová či nerezová koryta.

Ustájení prasnic v březích [Systém Biofix]

Klasický kotcový systém
Klasický kotcový systém v celokovovém (nerezovém, ocelovém-žárově zinkovaném nebo lakovaném) nebo částečně plastovém provedení se stěnami z plastových prken nebo celostěnových panelů. Vhodný pro malé i velké skupiny. Snadné zónování částí pro krmení, ležení i kálení.

Ustájení prasnic v březích [Klasický kotcový systém]

Porodny prasnic - porodní kotce

Základem kvalitní populace je bezproblémový porod s maximální hygienou, snížení ztrát a zajištění optimálního prostředí pro selata po narození až do získání imunity. Prioritní je pohoda prasnic i selat a možnost důkladné desinfekce. Pro výrobu dělících stěn používáme buď masivní umělohmotné panely osazené v pevném svařeném nerezovém nebo ocelovém rámu nebo plastová prkna s ocelovou lištou a horní trubkou.

V ceně dodávek jsou i různé topné systémy, doupata, krmítka i další příslušenství.

Porodní kotec Klassic
Otevřená porodní klec s možností rozšíření v zadní části. Ohrada z plastových prken v rámu.

Porodny prasnic [Porodní kotec Klassic]

Porodní kotec Top
Luxusní provedení kotce s klecí uzavřenou v horní části, s možností umístění štítu. Nerezové velkoobjemové koryto. Ohrádka z plastových panelů.

Porodny prasnic [Porodní kotec Top]

Vyvýšená porodní klec
Ideální řešení v případě potřeby rychlé přestavby stáje nebo problémových základových konstrukcí stáje. Dodáváme s plastovou nebo nerezovou vanou na kejdu.

Porodny prasnic [Vyvýšená porodní klec]

Prostor a útulnost
Porodní kotec musí mít správné rozměry, musí být teplý a suchý. Proto většinu klecí vybavujeme doupaty, kde je dostatek místa pro všechna selata i z těch největších vrhů. Zajišťuje perfektní kontrolu selat i optimální teplotu a suché místo. Doupata vyrábíme s vyjímatelnou plastovou podlahou i s topnými elektrickými nebo teplovodními panely nebo lampami. Klece mají špičkově navržené ochranné prvky, které poskytují dostatek místa pro sání a zabraňují zalehnutí selat.

Porodny prasnic [Prostor a útulnost]

Hygiena kotce
Je zajištěna použitím špičkových roštů, odlišných pro selata i prasnice (alt. i ocelové nebo litinové). Prasnice i selata musí mít bezpečný pohyb a pohodlné ležení bez rizika poranění. Konstrukce kotce vytváří v zadní části štěrbinu 40mm pro odkliz výkalů nebo montujeme otevírací okna.

Porodny prasnic [Hygiena kotce]

Koryta
Dodáváme plastová i nerezová koryta s ideálním tvarem i velkým objemem, v jednoduchém i dvojitém provedení pro 2 kotce (....litrů). Nerezové napaječky pro prasnice i selata se montují na nerezové nastavitelné závěsy. Koryto může být i sklopné.

Porodny prasnic [Koryta]

USTÁJENÍ SELAT

Klasický kotec
Jednoduchý kotec v kombinaci plastového a kovového (žebřinového) hrazení, bez doupat.

Ustájení selat [Klasický kotec]

Kotce s doupaty (2-klima kotce)
Pro ideální klima v kotci je vynikající tzv.„doupě“. Díky němu se sekce pouze temperuje a vyšší teplota se zajistí v doupěti. Sklápěcí „doupě“ je zhotoveno z pevného vodorovného zadního dílu a výklopné přední části. V kombinaci s bočnicemi z umělohmotných prken nebo z betonu vzniká útulná klidová zóna bez rizika průvanu. Doupata zajišťují velice rychlou návratnost investice z důvodu úspory energie i zdravotního stavu.

Ustájení selat [Kotce s doupaty]

USTÁJENÍ PRASAT VE VÝKRMU

Kotce BAUER pro výkrm prasat jsou jednoduché, masivní a snadno namontovatelné. Velikost, zavírání branek v plné šířce kotce dává dostatek místa pro manipulaci se zvířaty i kejdou v průchodech. „Kombi systém“
Stavebnicový systém z ocelových žebřinových stěn a plastových panelů Vám navrhneme do jakékoliv stáje. Boky kotce vyrobené z plastových panelů jsou jednoduché na údržbu. Ať již tekuté nebo suché krmení, ad-libitní nebo restriktivní krmení – všemu se snadno přizpůsobí náš systém.

Ustájení prasat ve výkrmu [Kombi systém]

„Standard systém“
Klasický systém z žebřinových svařovaných stěn s ochranou žárovým zinkováním. Lze dodat v kombinaci snerezovými sloupky.

Ustájení prasat ve výkrmu [Standard systém]

Komponenty pro prasata
Součástí našich dodávek jsou i topné desky nebo lampy s držáky, koryta z nerezu, keramiky i plastbetonu, napaječky, misky pro selata, aby Vaše kotce sloužily optimálně ke svému účelu.

Ustájení prasat ve výkrmu [Komponenty pro prasata]