cs

en

ru
 • Zaměření
 • O nás
 • Kontakty
 • česky
 • Dataloggery

  Významný vliv na rentabilitu a efekt chovu má vnější prostředí a zejména mikroklima. Každý provozovatel stáje proto musí znát, v jakých podmínkách chová svá zvířata. 

  Dataloggery slouží pro měření na záznam aktuální koncentrace amoniaku nebo oxidu uhličitého, relativní vlhkosti a teploty okolního vzduchu. 

  Naměřené hodnoty se průběžně ukládají na vyjímatelnou paměťovou kartu s nastavitelnou periodou záznamu měření. Zaznamenaná data je pak možné vyčíst a dále s nimi pracovat. Výstup je v datové či grafické podobě.

  Měření koncentrace NH3 je založeno na elektrochemickém principu, koncentrace amoniaku je sledována pomocí kalibrovaného senzoru. Pro měření vlhkosti je použit plně kalibrovaný senzor fungující na základě polymerního citlivého prvku. K měření teploty se využívá polovodičový teplo-citlivý prvek.

  Nabízíme:

   

  1)Datalogger NH3 pro měření vnitřní teploty, relativní vlhkosti a NH3,

  2)Datalogger CO2 pro měření vnitřní a venkovní (přes bezdrát.čidlo) teploty, relativní vlhkosti a CO2

   

  Příklad připojeného CO2 Dataloggeru:

  Datalogger připojíme dle návodu, na PC spustíme SW Datalogger viewer a v něm stiskneme tlačítko connect.

  dtl   
   
   
   
   
   

  Příklad připojeného NH3 Dataloggeru:

  Datalogger připojíme dle návodu, na PC spustíme SW Datalogger viewer a v něm stiskneme tlačítko connect.

   

               
   

   

  Příklad zobrazení grafu NH3 DataLoggeru:

  Pohybem kurzoru (kříže s červenou hodnotou) vodorovně určujeme čas měření, pro který chceme znát příslušné hodnoty jednotlivých měřených hodnot (zvýrazněné číslo u každého průběhu).

  Pohybem kurzoru svisle se mění hodnota zobrazená u středu kříže - hodnota měřených veličin (svislá osa).

  Graf lze posouvat v obou osách, pokud při pohybu kurzorem stiskneme a držíme levé tlačítko myši.

  Roztažení vybrané části grafu do celého okna docílíme tak, že podržíme tlačítko ctrl, klikneme do grafu a potáhneme myší. Tím určíme výřez z grafu, který se následně roztáhne na celou plochu.

  Tisk, nebo uložení grafu do souboru docílíme kliknutím do grafu pravým tlačítkem myši. Zobrazí se okno s volbou tisku nebo exportu do bitmapy. Změnu měřítka na osách provedeme tahem kurzoru kdekoliv po ose. U osy hodnot (1) tahem nahoru měřítko zvětšujeme, tahem dolů zmenšujeme. U osy času (2) tahem vlevo měřítko zvětšujeme, tahem vpravo zmenšujeme.

   

   

  Záznamník na měření koncentrace amoniaku, je ideální řešení pro problematiku špičkových technologických řešení v oblasti mikroklimatu zemědělských staveb. Všude, kde je zapotřebí řešit komplexně optimalizaci prostředí, jsou k dispozici naši specialisté.

   

   

   

  Fotogalerie

  66
  6
  3

  Ke stažení