cs

en

ru
 • Zaměření
 • O nás
 • Kontakty
 • česky
 • Dotace

  • Firma Bauer Technics realizuje projekt " Vzdělávání zaměstnanců Bauer Technics, a.s", reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005519, z Operačního programu zaměstnanost, financovaného z ESF. V projektu zaměstnanci absolvují školení, která zvýší jejich kvalifikaci v oblasti informačních technologií, manažerských a jazykových dovedností a právních, ekonomických i odborných kompetencí.

   

  • Naše společnost získala podporu z Operačního programu Podnikání a inovace MPO - program "ICT V PODNICÍCH"v rámci kterého realizovala pořízení komplexního informačního systému. Datum zahájení realizace byl 1.4. 2009, datum ukončení realizace byl 30.6. 2010.

  Dotace

   

  • Naše společnost získala podporu z Operačního programu Podnikání a inovace MPO - program "EKO-ENERGIE" v rámci kterého bude realizovat zateplení výrobní haly ve svém výrobním areálu ve Stádlci. Datum zahájení realizace byl 17.3. 2009, datum ukončení realizace byl 31.10. 2011.

  Dotace

   

  • Naše společnost získala podporu z Operačního programu Podnikání a inovace MPO - program "ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA"v rámci kterého bude realizovat vybudování školícího střediska v Táboře. Datum zahájení realizace byl 10.4. 2011, datum ukončení realizace byl 31.5. 2011.

  Dotace

   

  • Naše společnost získala podporu z Operačního programu Podnikání a inovace MPO - program "MARKETING II" v rámci kterého se zúčastní několika světových výstav v Německu, Rusku, Ukrajině a Bulharsku v průběhu let 2010 a 2011. Datum zahájení realizace byl 12.5. 2010, datum ukončení realizace byl 31.12. 2011.

  Dotace

   

  • Naše společnost získala podporu z Operačního programu Podnikání a inovace MPO - program "MARKETING II - prodloužení výzvy" v rámci kterého se zúčastní několika světových výstav v Rusku, Bělorusku, Ukrajině a Německu v letech 2012 a 2013. Datum zahájení realizace byl 17.5. 2012, datum ukončení realizace je 31.12. 2013.

  Společnost na tyto projekty vynaloží řádově několik miliónu CZK.