cs

en

ru
 • Abilities
 • About us
 • Contacts
 • english
 • References "Buildings for cattle"

  Výstavba farmy pro 400 dojnic PŘÍLUKA Novostavba stáje pro 400 dojnic HAVL. BOROVÁ (ČR)
  New stable for 400 dairycows, Priluka (CZ) New stable for 400 dairy cows - Israel minister visit, Havlickova Borova (CZ)
  Novostavba farmy pro skot ZD CHÝŠŤ (ČR) Rekonstrukce farmy pro 1.000 dojnic MIKULÁŠ (Slovensko)
  New farm for cows, ZD Chýšť (CZ) Reconstruction of farm for 1.000 dairycows, Mikuláš (Slovakia)
  Dojírna BAUER AGROMILK v JEDLÉ Chladící systém ve stáji pro dojnice RADOSTÍN (ČR)
  BAUER AGROMILK parlour in JEDLÁ (CZ) Cooling system for dairycows, RADOSTÍN (CZ)
  Novostavba stáje pro 400 dojnic RADEŠÍNSKÁ SVRATKA Novostavba stáje pro dojnice MERTSEE(Německo)
  New stable for 400 dairycows, RADEŠÍNSKÁ SVRATKA (CZ) New stable for dairycows, MERTSEE (Germany)
  Novostavba stáje s dojírnou v HAVL.BOROVÉ Odchovna telat RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
  New stable and parlour, HAVLÍČKOVA BOROVÁ (CZ) Stable for weaned calves, RADEŠÍNSKÁ SVRATKA (CZ)
  Rekonstrukce farmy DAN SK pro 1500 ks dojnic Rekonstrukce farmy pro dojnice pro dánskou firmu DAN SK (12.000 lt)
  Reconstruction of farm DAN SK for 1.500 ks dairycows Reconstruction of farm for Danish firm DAN SK (12.000 lt)
  Stáj pro dojnice VRCHA JEDLÁ Výstavba farmy pro dojnice RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
  Stable for dairycows, VRCHA JEDLÁ Farm for dairycows, RADEŠÍNSKÁ SVRATKA (CZ)
  Výstavba nové farmy pro skot ZALEVSKOE MOLOKO(Rusko) Výstavba nové stáje ŠEBÍŘOV
  Building-up of new farm for cattle, ZALEVSKOE MOLOKO (Russia) Building-up of new stable, ŠEBÍŘOV (CZ)
  Výstavba nové farmy pro skot DOLNÍ LHOTKA (CZ) Dojírna na stáji DOLNÍ LHOTKA
  New stable for dairycows DOLNÍ LHOTKA (CZ) Parlour in DOLNÍ LHOTKA (CZ)
  Farma dojnic Dovženka (ASTARTA Kiev) 520 dojnic + dojírna 2x20 (UA) Stáj pro 520 dojnic, Dovženka (ASTARTA Kiev, UA)
  Farm for dairycows, Dovženka (ASTARTA Kiev,(UA) Stable for 520 dairycows, Dovženka (ASTARTA Kiev, UA)
  Dojírna 2x20, Dovženka (ASTARTA Kiev, UA) Stáj pro dojnice (částečná dodávka technologie), OPAŘANY (ČR)
  Parlour 2x20, Dovženka (ASTARTA Kiev, UA) Stáj pro dojnice (částečná dodávka technologie), OPAŘANY (ČR)
  Stavba nové farmy pro dojnice, NETÍN (ČR) Nová farma pro dojnice (vč.dojírny), MALEČ (ČR)
  Stavba nové farmy pro dojnice, NETÍN (ČR) Nová farma pro dojnice (vč.dojírny), MALEČ (ČR)
  Teletník, BOROVANY (ČR) Astarta Kiev-farma 1500 dojnic(na klíč), (Gogolevo, UKR)
  Teletník, BOROVANY (ČR) Astarta Kiev-farma 1500 dojnic(na klíč), (Gogolevo, UKR)
  Novostavba farmy vč.dojírny, MALEČ (ČR) Novostavba farmy vč.dojírny (nový systém ventilace s turbínami), NETÍN (ČR)
  Novostavba farmy vč.dojírny, MALEČ (ČR) Novostavba farmy vč.dojírny (nový systém ventilace s turbínami), NETÍN (ČR)
  Rekonstrukce původních stájí pro jalovice a suchostojné krávy, NETÍN (ČR)  
  Rekonstrukce původních stájí pro jalovice a suchostojné krávy, NETÍN (ČR)