cs

en

ru
 • Abilities
 • About us
 • Contacts
 • english
 • References "Buildings for pigs"

   

  1 Rekonstrukce farmy pro 2.000 prasnic, SPV Plevnice 2 Rekonstrukce farmy prasat (850 prasnic + výkrm) Belotinzi (Bulharsko)
  Reconstruction of farm for 2.000 pigs, SPV Plevnice CZ Reconstruction of farm for (850 sows + fattening) Belotinzi (Bulgaria)
  3 Výstavba nové farmy pro 5.000 prasat Litohošť 4 Rekonstrukce porodny prasnic 2.000 SPV Pelhřimov
  New farm for 5.000 pigs, Litohošť CZ Reconstruction of farrowing house for 2.000 sows, SPV Pelhřimov CZ
  5 Rekonstrukce porodny prasnic pro firmu Proovo (Dánsko) 6 Rekonstrukce nukleového chovu prasnic Netín (ČR)
  Reconstruction of farroving house, Proovo (Denmark) Reconstruction of nucleic pig breeding, Netín CZ
  7 Rekonstrukce farmy pro prasata Nesvady (Slovensko) 8 Rekonstrukce farmy pro výkrm prasat Dora (Slovensko)
  Reconstruction of farm for pigs, Nesvady (Slovakia) Reconstruction of farm for fattening pigs, Dora (Slovakia)
  9 Elektronické krmné boxy BAUER EDK na farmě Říčany 10 Rekonstrukce farmy pro 800 prasnic Selma Jihlava
  Electronic feeding boxes BAUER EDK , Říčany CZ Reconstruction of farm for 800 sows, Selma Jihlava CZ
  11 Silo pro skladování vlhkého kukuřičného zrna Agrotauris (Slovensko), Výskytná (ČR) 12 Farma pro prasnice s elektronickými dávkovači BAUER EDK - Dobronín (ČR)
  Silo for storage of wet corn, Agrotarius (Slovakia), Výskytná CZ Farm for sows with electronic boxes BAUER EDK, Dobronín CZ
  13 Rozmnožovací chov Netín (ČR) 14 Testační stanice Netín (ČR)
  Reproduction breeding, Netín CZ Testing station, NetínCZ
  15 Stáj pro jalové prasnice SPV PLEVNICE (ČR) 16 Nová odchovna selat MUTĚNÍN (ČR)
  Stable for insemination of sows SPV PLEVNICE CZ New weaning house MUTĚNÍN CZ
  17 Porodna prasnic Novyi Svet (180.000 prasat), Gatčina, Rusko 18 Rekonstrukce farmy pro 180.000 prasat Novyi Svet (Rusko)
  Farrowing house, Novyi Svet (180.000 pigs), Gatčina, Russia Reconstruction of farm for 180.000 pigs Novyi Svet (Russia)
  19 Hala pro prasnice systému BAUER v POBĚŽOVICÍCH (ČR) 20 Nová porodna v MUTĚNÍNĚ (ČR)
  BAUER system hall for sows, POBĚŽOVICE CZ New farrowing house, MUTĚNÍN CZ
  21 Nová březárna s krmnými automaty v PODĚŠÍNĚ (ČR) 22 Výstavba nové porodny v PODĚŠÍNĚ (ČR)
  New stable for pregnant sows with feeding machines, PODĚŠÍN CZ Building up of a new farrowing house, PODEŠÍN CZ
  23 Odchovna selat v PODĚŠÍNĚ (novostavba) 24 Výstavba nové březárny pro dánskou firmu PROOVO
  New Weaning stable, PODĚŠÍN CZ VBuilding up of a new stable for pregnant sows, for Danish firm PROOVO
  25 Nová březárna v SÁZAVĚ ( v době výstavby) s automat. krmnými boxy 26 Rekonstrukce výkrmny prasat TELČ (ČR)
  New stable for pregnant sows, with auto. feeding boxes, SÁZAVA CZ Reconstruction of fattening stable,TELČ CZ
  27 Výstavba nové porodny prasnic firmy TOMMIK (St.Peterburg, Rusko) 28 Výstavba 3 nových farem pro 24.000 prasat Kaliningrad (Rusko)
  VNew farrowing house for firm TOMMIK (St.Peterburg, Russia) Building up of 3 new farms for 24.000 pigs, Kaliningrad (Russia)
  29 Porodna prasnic KNYK s podélnými porodními boxy (ČR) 30 Odchovna selat KNYK (ČR)
  Farrowing house with lenghtwise boxes, KNYK CZ Weaning house, KNYK CZ
  31 Nová výkrmna prasat LITOHOŠŤ (ČR) 32 Rekonstrukce výkrmny prasat s tekutým krmením LITOHOŠŤ
  New fattening house, LITOHOŠŤ CZ Reconstruction of fattenig house with liquid feeding, LITOHOŠŤ CZ
  33 Rekonstrukce výkrmny prasat LUKROM ZLÍN (ČR) 34 Porodna prasnic MALEČ (ČR)
  Reconstruction of fattening house, LUKROM ZLÍN CZ Farrowing house, MALEČ CZ
  35 Eroscentrum NESVADY (ČR) 36 Stáj pro odstavené prasnice DOLNÍ KRUPÁ (ČR)
  Eroscenter, NESVADY CZ Stable for weaned sows, DOLNÍ KRUPÁ CZ
  37 Odchovna kanců SILARD (SK) 38 Výkrmna prasat s tekutým krmením DOBRONÍN (ČR)
  Breeding of boars, SILARD (Slovakia) Fattening house with liquid feeding, DOBRONÍN CZ
  39 Porodna prasnic NOVÉ DVORY (ČR) 40 Farma pro prasnice s krmnými boxy Nedap, HODĚTÍN(ČR)
  Farrowing house, NOVÉ DVORY CZ Farm for sows with feeding boxes Nedap, HODĚTÍN CZ
  41 Genetické centrum pro prasata, ETI Bolgrad (UKR) 42 Rekonstrukce odchoven selat, PLEVNICE (ČR)
  Genetic centre for pigs, ETI Bolgrad (UKR) Reconstruction of weaning houses, PLEVNICE (CZ)
  43 Rekonsrukce farmy prasat, MALEČ (ČR) 44 Nový Svět-farma 5200 prasnic+130.000 prasat ve výkrmu, St.Peterburg (RUS)
  Reconstruction of pig farm, MALEČ (CZ) Nový Svět-farm for 5200 sows+130.000 fattening pigs, St.Peterburg (RUS)
  45 Farma 24000 prasat (kompletní dodávka), ETI Bolgrad (UKR) 46 Instalace elektronických krmných stanic NEDAP, MALEČ (ČR)
  Farm for 24000 pigs (Complete supply), ETI Bolgrad (UKR) Installation of electronic feeding boxes NEDAP, MALEČ (CZ)
  47 Rekonstrukce Tulského svinárniku (Rusko) 48 Nová výkrmna prasat, POBĚŽOVICE (ČR)
  Reconstruction of Tulskyj svinarnik (Russia) New fattening hall, POBĚŽOVICE (CZ)
  49 Reprodukční část pro prasnice, POBĚŽOVICE (ČR) 50 Nová jalovárna, Proovo - farma 4500 prasnic, (Dánsko)
  Reproduction part for sows, POBĚŽOVICE (CZ) New insemination hall, Proovo - farm for 4500 sows, (Denmark)
  51 Nová farma pro selata (4 haly po 8 sekcích), VRBINA (SK) 52 Nová farma pro 6000 prasnic pro dánskou firmu DAN SK, NAGY DUR (SK)
  New farm for weaners (4 halls per 8 sections), VRBINA (SK) New farm for 6000 sows for Danish company DAN SK, NAGY DUR (SK)
  53 Nová farma pro 30.000 prasat včetně masokombinátu, skladu obilí a výrobny krmných směsí, ENERGOTRANSINVEST (UKR) 54 Nová farma pro 6000 prasnic pro dánskou firmu DAN SK, NAGY DUR (SK)
  New farm for 30.000 pigs incl. slaughter house, grain stock and feeding mixtures plant, ENERGOTRANSINVEST (UKR) New farm for 6000 sows for Danish company DAN SK, NAGY DUR (SK)