cs

en

ru
 • Zaměření
 • O nás
 • Kontakty
 • česky
 • MIKROKLIMATICKÉ SYSTÉMY

  Mikroklima hraje zásadní roli ve zvyšování efektivnosti moderních farem ať již pro prasata, drůbež, skot či další hospodářská zvířata.

   

  Proto společnost BAUER TECHNICS také pracuje s vlivem mikroklimatu, resp. bioklimatologickými faktory na užitkovost, zdravotním stavem a pohodou zvířat. Nabízíme řešení technické i technologické, v souladu s posledními fyzikálními poznatky.

  microclima

  Takovým komplexním přístupem se optimalizuje vnitřní prostředí i snižuje spotřeba energií.

  Návrh kvalitního systému mikroklimatu je značně složitá problematika. Je třeba vycházet z parametrů stáje, z fyzikálních vlastností vzduchu a jeho složek, technických možností rozhodujících systémů a prvků ventilace, vytápění a chlazení jako celku a návrhu optimálního řídicího systému.

   

  Tvorba mikroklimatu

  Koncept pro kvalitní mikroklima ve stájích

  Mikroklima hraje zásadní roli ve zvyšování efektivnosti moderních farem ať již pro prasata, drůbež, skot či další hospodářská zvířata. Pokud nebude mikroklima v požadovaných mezích, nelze předpokládat kvalitní konversi krmiva, vysoké denní přírůstky hmotnosti, nebo nízkou mortalitu.

  Dnešní pojetí hodnocení mikroklimatu není pouze téma o splnění teplotních kritérií, ale i o omezení vlivu relativní vlhkosti a negativních plynů, zejména NH3 a CO2.

  V našich návrzích hraje stěžejní roli pohoda zvířat, vyjadřujeme ji "teplotně-vlhkostním indexem", resp. pocitovou teplotou TTHI jako teploty korigované pomocí relativní vlhkosti = KOMFORTNÍ TEPLOTNĚ VLHKOSTNÍ ZÓNA

   

  Zásady návrhu systému tvorby stájového mikroklimatu

  Mimo kontroly teploty a relativní vlhkosti se zabýváme komplexní optimalizací složek mikroklimatu. Proto v našich návrzích zohledňujeme následující úrovně:

   

  PRIMÁRNÍ ÚROVEŇ HODNOCENÍ (resp. návrhu systému)

   

  •             MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ VENTILACE jako ventilace v m3/kus/hodinu a její regulace zejména v chladném období. Její hodnota odpovídá hodnotě zaručující snížení RV na požadovanou maximální hladinu,

  •             MAXIMÁLNÍ ÚROVEŇ VENTILACE v m3/kus/hodinu v období vysokých teplot je kalkulována jako maximální objem vzduchu pro danou oblast, danou kategorii zvířat a dané podmínky ustájení zamezující vznik stresu z vysoké teploty. Funkčně je navržena pro nejteplejší období roku.

  •             STANDARDNÍ ÚROVEŇ VENTILACE je funkční v období průměrných teplot a je navržena na střední hodnoty výkonu systému.

   

  SEKUNDÁRNÍ ÚROVEŇ HODNOCENÍ (resp. návrhu systému)

   

  Primární kritéria návrhu jsou pouze pomocná. Systém musí dále umožňovat:

  •             Kontrolu HOMOGENITY VZDUCHU ve všech místech stáje 

  •             Kontrolu RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU v zóně zvířat tak, aby nepřekročila únosné hranice,

  •             Kontrolu POČTU VÝMĚN VZDUCHU VE STÁJI ZA HODINU jako kritéria kontroly rychlosti proudění vzduchu,

  •             Kontrolu ÚROVNĚ PODTLAKU ve stáji, jako ideálního kritéria garantujícího rovnoměrné a kvalitní mikroklima.

   

  TERCIÁLNÍ ÚROVEŇ HODNOCENÍ (resp. monitoring kvality systému)

   

  To, jak je daný systém funkční,a jak umožňuje řídit jednotlivé proměnné, umožní pouze dlouhodobý monitoring jednotlivých proměnných tvořících stájové mikroklima. Monitorovat, zejména z technického a finančního hlediska je možné a nutné zejména u následujících hlavních proměnných:

  •             TEPLOTA (vnitřní teplota vzduchu, ideální je však souběžný monitoring venkovní teploty vzduchu),

  •             RELATIVNÍ VLHKOST (stájového vzduchu, jako pomocné kritérium lze sledovat i RV venkovního vzduchu),

  •             OBSAH PLYNŮ v životní zóně zvířat (hlavně NH3 a CO2),

  A následně při hodnocení výše uvedených dat lze vypočítat i parametry "pocitové úrovně teploty u zvířat", tj. skutečnou teplotu vznikající interakcí výše uvedených proměnných či faktorů (viz níže).

   

   

  Fotogalerie

  66
  6
  3
  22

  Ke stažení