Farme za krave

Farms for cattleStočarstvo, a posebno uzgoj krava muzara je visoko sofisticiran posao, koji zahteva vrhunske stručnjake: zootehničare, tehničare za ishranu, arhitekte i tehnologe. Bez iskustva desetina i stotine stručnjaka nije moguće izgraditi konstrukcije koje nude stabilan kvalitet. Svet se menja, a stočarstvo se menja sve brže i brže da bi stiglo propisane zahteve EU. To, što je bilo pre 5 - 10 godina standard, danas je neadekvatno i korišćenjem zastarelih rešenja izaziva probleme u uzgoju i dobijanje proizvoda koji nemaju odgovarajuće standard. Mi smo prešli na instalaciju najbolje elektronike na farmama, a danas se to vraća sa višestrukom isplatom nama i našim klijentima. Sledimo principe koji garantuju zdravlje i dobro stanje životinja, sa većim kvalitetom mleka. Mi možemo uticati uz pomoć "socijalne politike" zemalja, za poboljšanjem uslova uzgoja i poboljšanja kvaliteta mleka i mesa. Nudimo originalne i visoko funkcionalne konstrukcije i tehnologije za farme koje žele da postignu visoku produktivnost i odličnu zoo-higijenu za životinje. Harmonija konstrukcije, tehnologije, garantuju stabilan rad opreme složenih funkcija i isplativost naših projekata. Naša rešenja su testirana na čitav niz farmi, i u svim vrstama klimatskim uslova.

Links