cs

en

ru
 • Zaměření
 • O nás
 • Kontakty
 • česky
 • STAVBY A TECHNOLOGIE FAREM PRO SKOT

  Požadavky na vysoce efektivní farmy skotu s optimálními podmínkami pro zvířata se v posledním období zásadně změnily. Bez nových technologií a přístupů nelze garantovat vysokou efektivnost chovů skotu.

  Proto společnost BAUER TECHNICS vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a chovatelských zkušeností z celého světa. Moderní farma pro chov skotu je komplex špičkových technologií. K tomu, aby celek fungoval vyváženě, je nutné mít k dispozici nejen příslušné technologie, ale zejména zkušenosti a tým specialistů na nejvyšší úrovni – projektanty, architekty, stavaře, zootechniky, krmiváře, genetiky, elektrotechniky a další profese.

  Skot 1

  Společnost BAUER TECHNICS naplňuje výše uvedené předpoklady a díky tomu úspěšně
  realizovala celou řadu projektů. Šlo jak o rekonstrukce farem a stájí, tak i výstavbu nových farem „na zelené louce“, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. O špičkové úrovni a efektivnosti farmy rozhoduje často řešení i těch nejmenších detailů. Společnost proto respektuje požadavky investorů, jejichž detailní znalost místních podmínek přispívá k tvorbě ucelenějších a hlavně přesnějších návrhů. Profesionální přístup společnosti BAUER TECHNICS a spolupráce s odborníky, jako jsou zootechnici, krmiváři či agronomivé, znamená vždy záruku spokojenosti.

  Nabízíme kompletní sortiment služeb pro chovatele skotu:

  • Příprava a zpracování všech stupňů projektové dokumentace
  • Větrací systémy včetně řízení – štěrbiny, boční plachty – různých typů a provedení
  • Stavební konstrukce – ocelové, dřevěné, betonové
  • Chladicí systémy do stájí - ventilátory různých typů a velikostí, vysokotlaký rozvod vody s tryskami, velkoplošné míchací ventilátory
  • Střešní krytiny – sendvičové, vláknocementové, plechové včetně prosvětlení, polykarbonátové
  • Automatický přihrnovač krmení
  • Systém hrazení
  • Technologie dojení – všechny typy dojíren, identifikační systém dojnic a jalovic
  • Lehací matrace – polyuretanové s kobercovým krytím, vodní, gumové, pěnové
  • WIFI sběr dat přímo ze stájí, systém třídění a vážení, mini laboratoř pro rozbor mléka přímo v dojírně
  • Napájecí systémy
  • Chlazení a uchovávání mléka – venkovní a vnitřní typy tanků s využitím odpadního tepla při chlazení mléka pro ohřev teplé užitkové vody, případně pro napájení (zejména v zimním období)
  • Kejdové technologie - čerpadla, míchadla, separátory, sušičky na kejdu – stanice BRU řetězové a hydraulické lopaty, úklid pohybových koridorů a chodeb pomocí robotů
  • Skladování krmiv – sila, vážicí systémy
  • Skladování kejdy – laguny, betonové jímky, skladovací vaky, ocelové jímky
  • Výrobny krmných směsí
  • Aplikace kejdy – cisterny, aplikátory
  • Spalovny (kafilerie – incinerátory)

  Návrh jednotlivých farem a stájí se odvíjí od:

  • Územních podmínek umístění farmy (hygienická pásma, ochrana přírody, odstup od zastavěných oblastí)
  • Zootechnicko-hygienického řešení farmy
  • Zónování farmy, řešení komunikací
  • Použitého výpočtu obratu stáda
  • Způsobu ustájení jednotlivých kategorií zvířat
  • Způsobu systému větrání, vytápění a chlazení stájí
  • Systému krmení
  • Řešení čerpání, skladování a aplikace kejdy

  Veškeré nabízené a dodávané technologické prvky splňují vyhlášky či zákony o welfare zvířat jak v ČR, tak i v EU.

  Máte dotaz? KONTAKTUJTE NÁS

  Fotogalerie

  Skot 1
  Skot 2
  Novostavba farmy pro skot ZD CHÝŠŤ (ČR)
  Výstavba nové farmy pro skot DOLNÍ LHOTKA (CZ)
  Skot

  Ke stažení