cs

en

ru
 • Zaměření
 • O nás
 • Kontakty
 • česky
 • TECHNOLOGICKÉ SOUBORY PRO DRŮBEŽ

  Požadavky na chovy drůbeže i tvorbu optimálních podmínek se zásadně změnily. Bez nových technologií a přístupů nelze garantovat vysokou efektivnost chovů.

  Proto společnost BAUER TECHNICS vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a chovatelských zkušeností z celého světa. 

  Moderní farma pro chov drůbeže je komplex špičkových technologií. K tomu, aby celek fungoval vyváženě, je nutné mít k dispozici nejen příslušné technologie, ale zejména zkušenosti a tým specialistů na nejvyšší úrovni – architekty, stavaře, zootechniky, krmiváře, genetiky, elektrotechniky a další profese.

  Drůbež 3

  Společnost BAUER TECHNICS naplňuje výše uvedené předpoklady a díky tomu úspěšně realizovala celou řadu projektů. Šlo jak o rekonstrukce farem a stájí, tak i výstavbu nových farem „na zelené louce“, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

  Drůbeží maso zaujalo za několik posledních let
  v jídelníčku většiny zemí zásadní postavení.

  Vyrábět ho efektivním způsobem a v požadované kvalitě je však komplex mnoha faktorů. Hovoříme o „industrializaci“ výroby.

  Výroba v malých kapacitách, bez špičkových postupů a technologií je totiž v podstatě nemožná. Klasické znaky výroby prakticky zmizely, šanci mají jedině komplexně navržené farmy, bez kompromisů v technologiích, konstrukcích hal i technologických postupech.

  Bez nejnovější elektroniky již nelze zajistit standardní vysoké výsledky. 

  Společnost BAUER TECHNICS nabízí pro všechny kategorie drůbeže komplexní dodávky konstrukcí i technologických celků. Jsou připraveny dokonalé systémy krmení, napájení, ventilace a řízení mikroklimatu
  vytápění, osvětlení, sběru vajec atd., včetně nových soustav, jako jsou klecové systémy ustájení, free-range systémy apod. Vše s ohledem na co nejnižší náklady při zachování podmínek pro vysokou efektivnost a kvalitu produkce.

  BAUER TECHNICS nabízí kompletní sortiment technologií, konstrukcí, stavebních komponentů a služeb

  • Skladování krmiv - sila
  • Snášková hnízda
  • Spirálové dopravníky
  • Klecové a alternativní systémy
  • Spirálové krmné linky a řetězové dopravníky
  • Sběr vajec
  • Vážicí systémy pro krmivo a kuřata
  • Konstrukce hal
  • Napájecí linky
  • Incinerátory
  • Ventilační a monitorovací systémy
  • Zpracování trusu a kompostovací systémy
  • Systémy chlazení mikroklimatu
  • Líhně
  • Vytápění
  • Přepravníky vajec, kuřat a krmiva
  • Řídicí systémy
  • Výrobny krmných směsí
  • Kamerové systémy
  • Velkokapacitní sklady obilí
  • Osvětlení
  • Systém řízení a kontroly mikroklimatu


  KONCEPCE FAREM A STÁJÍ PRO CHOV DRŮBEŽE

  O špičkové úrovni a efektivnosti farmy pro chov drůbeže rozhoduje často řešení i těch nejmenších detailů. Správně organizovaná farma musí splňovat nejen základní potřeby zvířat, ale musí být i v dokonalém souladu s jejich genetickým potenciálem.

  Společnost BAUER TECHNICS proto respektuje aktivní přístup investorů a jejich týmů odborníků, jako jsou zootechnici, krmiváři či agronomové. Jejich detailní znalost místních podmínek přispívá k tvorbě ucelenějších a hlavně přesnějších návrhů farem a stájí.

  Právě profesionální přístup společnosti BAUER TECHNICS byl pro klienty vždy zárukou jejich spokojenosti.

  Návrh jednotlivých farem a stájí se odvíjí od:

  • Územních podmínek umístění farmy (hygienická pásma, ochrana přírody, odstup od zastavěných oblastí)
  • Zootechnicko-hygienického řešení farmy
  • Zónování farmy, řešení komunikací
  • Použitého výpočtu systému obratu stáda
  • Způsobu dopravy krmiva
  • Způsobu systému větrání, vytápění a chlazení stájí
  • Řešení čerpání, skladování a aplikace kejdy
  • Technologického návrhu, na nějž se aplikuje vhodná stavební konstrukce vč. jejího opláštění, odpovídající klimatickým podmínkám a dalším požadavkům daného regionu
  • Systému řízení a kontroly mikroklimatu vč. nových systémů ventilace, které garantují kvalitní podmínky prostředí i zdravotní stav zvířat

  Veškeré námi nabízené a dodávané technologické prvky či celky splňují vyhlášky a zákony o welfare zvířat jak v ČR, tak i v EU.

  Máte dotaz? KONTAKTUJTE NÁS

  Fotogalerie

  Drůbež 2
  drubez
  Rekonstrukce porážkové linky na drůbež Laarba (Alžírsko)

  Ke stažení