cs

en

ru
 • Zaměření
 • O nás
 • Kontakty
 • česky
 • TECHNOLOGICKÉ SOUBORY PRO PRASATA

  Požadavky na chovy prasat i tvorbu optimálních podmínek se zásadně změnily. Bez nových technologií a přístupů nelze garantovat vysokou efektivnost chovů prasat.

  Moderní farma pro chov prasat je komplex špičkových technologií. K tomu, aby celek fungoval vyváženě, je nutné mít k dispozici nejen příslušné technologie, ale zejména zkušenosti a tým specialistů na nejvyšší úrovni – architekty, stavaře, zootechniky, krmiváře, genetiky, elektrotechniky a další profese.

  Prasata 1

  Společnost BAUER TECHNICS naplňuje výše uvedené předpoklady a díky tomu úspěšně realizovala celou řadu projektů. Šlo jak o rekonstrukce farem a stájí, tak i výstavbu nových farem „na zelené louce“, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

  O špičkové úrovni a efektivnosti farmy rozhoduje často řešení i těch nejmenších detailů. Právě profesionální přístup společnosti BAUER TECHNICS je pro klienty vždy zárukou jejich spokojenosti.


  BAUER TECHNICS nabízí kompletní sortiment technologií, konstrukcí, stavebních komponentů a služeb:

  • Skladování krmiv – sila, vážicí systémy sil
  • Kejdové systémy vč. aplikace, zpracování a kompostování
  • Krmné systémy, linky, krmítka (tekuté i suché systémy krmení)
  • Konstrukce stájí
  • Elektronické krmné stanice pro prasnice, pro testaci a výkrm prasat
  • Kamerové systémy
  • Systémy ustájení (boxy)
  • Laboratoře ISK
  • Větrací a monitorovací systémy
  • Sklady vlhkého kukuřičného zrna
  • Řídicí systémy ventilace
  • Spalovny (kafilerie/incinerátory)
  • Systémy vytápění a chlazení mikroklimatu
  • Výrobny krmných směsí


  KONCEPCE FAREM A STÁJÍ PRO CHOV PRASAT

  Prasata 2Návrh funkční a efektivní farmy pro chov prasat vyžaduje značné zkušenosti a tým odborníků z nejrůznějších oblastí. Na základě konzultace se zákazníkem je zvoleno optimální technologické východisko, které vytváří základní kritéria pro objemové řešení farmy a dílčích stájí.

   

   


  Návrh jednotlivých farem a stájí se odvíjí od:

  • Územních podmínek umístění farmy (hygienická pásma, ochrana přírody, odstup od zastavěných oblastí)
  • Zootechnicko-hygienického řešení farmy
  • Zónování farmy, řešení komunikací
  • Použitého výpočtu obratu stáda
  • Způsobu ustájení jednotlivých kategorií prasat
  • Způsobu systému větrání, vytápění a chlazení stájí
  • Systému krmení
  • Řešení čerpání, skladování a aplikace kejdy

  Na technologický návrh se aplikuje vhodná stavební konstrukce vč. jejího opláštění, odpovídající klimatickým podmínkám, počtu zvířat a dalším důležitým kritériím.

  UNIKÁTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ A KONTROLY MIKROKLIMATU

  Zcela unikátní je systém řízení a kontroly mikroklimatu vč. nových systémů ventilace, které garantují kvalitní podmínky prostředí i zdravotní stav zvířat. Kontrolu úrovně ventilačního systému provádí přístroj „DATA LOGGER“, který měří aktuální stav (T, RV, NH3 a CO2), čímž umožňuje chovatelům optimalizovat nastavení úrovně řízení ventilace.

  Veškeré nabízené a dodávané technologické prvky splňují vyhlášky či zákony o welfare zvířat jak v ČR, tak i v EU.

  Máte dotaz? KONTAKTUJTE NÁS

  Fotogalerie

  Genetické centrum pro prasata, ETI Bolgrad (UKR)
  Výkrmna prasat s tekutým krmením DOBRONÍN (ČR)
  Výstavba 3 nových farem pro 24.000 prasat Kaliningrad (Rusko)
  Rekonstrukce farmy pro 180.000 prasat Novyi Svet (Rusko)
  Porodna prasnic Novyi Svet (180.000 prasat), Gatčina, Rusko
  Nová výkrmna prasat, POBĚŽOVICE (ČR)

  Ke stažení