cs

en

ru
 • Zaměření
 • O nás
 • Kontakty
 • česky
 • TECHNOLOGIE PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ KRMIV, OBILÍ

  Požadavky na chov zvířat i tvorbu optimálních podmínek se zásadně změnily. Bez nových technologií a přístupů nelze garantovat vysokou efektivnost chovů. 

  Proto společnost BAUER TECHNICS vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a chovatelských zkušeností z celého světa.

  Moderní farma pro chov zvířat je komplex špičkových technologií. K tomu, aby celek fungoval vyváženě, je nutné mít k dispozici nejen příslušné technologie, ale zejména zkušenosti a tým specialistů na nejvyšší úrovni – architekty, stavaře, zootechniky, krmiváře, genetiky, elektrotechniky a další profese. Společnost BAUER TECHNICS naplňuje výše uvedené předpoklady a díky tomu úspěšně realizovala celou řadu projektů. Šlo jak o rekonstrukce farem a stájí, tak i výstavbu nových farem „na zelené louce“ nejen v České republice, ale i v zahraničí. O špičkové úrovni a efektivnosti farmy rozhoduje často řešení i těch nejmenších detailů.

  Společnost BAUER TECHNICS proto respektuje aktivní přístup investorů a jejich týmů odborníků, jako jsou zootechnici, krmiváři, agronomové. Jejich detailní znalost místních podmínek přispívá k tvorbě ucelenějších a hlavně přesnějších návrhů farem a stájí. Právě profesionální přístup společnosti BAUER TECHNICS je pro klienty vždy zárukou jejich spokojenosti.

  Nepostradatelnou součástí špičkově fungující farmy pro zvířata je i skladování krmiv a obilí.

  Společnost BAUER TECHNICS dodává kompletní sortiment zařízení pro:

  • Výrobu krmiv
  • Skladování obilovin a komponentů
  • Velkokapacitní sklady obilí či vlhké kukuřice  jako ideálního prostředku pro zefektivnění výroby na farmách

  Obilí 2

  VARIABILITA A KVALITA SKLADOVÁNÍ

  Systémy společnosti BAUER TECHNICS jsou velice variabilní, stavebnicový systém umožňuje instalaci technologií na nových farmách i při rekonstrukcích těch stávajících. Sila pro skladování jsou vyráběna z plechových zinkovaných komponentů s hladkým povrchem uvnitř zamezujícím usazování zbytků skladovaného materiálu. Samozřejmostí velkoobjemových skladů zrnin a krmiv jsou provzdušňovací systémy, které jsou řízené centrálním počítačem v závislosti na teplotě a vlhkosti skladovaného materiálu a vlhkosti vnějšího prostředí.


  VÝROBNY KRMNÝCH SMĚSÍ

  Společnost BAUER TECHNICS dodává výrobny krmných směsí speciálně navržené na míru pro konkrétní situaci, pro zajištění potřeb a chodu farmy i pro další využití, včetně ocelových konstrukcí hal, opláštění a zásobníků pro skladování obilovin i výsledných produktů.
  Rovněž nabízí jednotlivé komponenty – šrotovníky, míchačky, vyvíječe páry, nakrápěče, peletovací linky, extrudační linky, chladicí kolony, nástřiková zařízení, dopravníky, vážicí systémy, pytlovací linky atd.

  Při návrhu designu výroben krmných směsí je vycházeno z veškerých požadavků klientů na specifické
  charakteristiky výroby krmiv pro daný typ zvířat s ohledem na jejich genetický potenciál.

  VÝROBNY KRMNÝCH SMĚSÍ

  • Kapacity od 1t/hod krmných směsí až po průmyslové linky s výkonem 60t/hod i více
  • Výroba sypkých i granulovaných směsí
  • Plně automatizovaný systém výroby s minimální obsluhou
  • Oddělený šaržový způsob výroby
  • Využití nakoupených premixů nebo instalace mikrokomponentní linky
  • Zajištění veškerých hygienických požadavků
  • Přesné váhové dávkování všech surovin a komponentů
  • Kvalitní homogenizace komponentů
  • Ocelová sila s kapacitou až 20.000 t

  Kapacity a počty jednotlivých zásobníků jsou vždy konzultovány a upraveny dle požadavků zadavatele s ohledem na výkon výrobny, surovinovou základnu, počet a složení receptur, způsob naskladnění, expedici hotových směsí atd.

  Při návrhu komplexu linky výrobny krmných směsí společnost BAUER TECHNICS využívá dlouholetých zkušeností v této oblasti. Spolupráce probíhá s předními světovými odborníky v oboru výroby krmiv a skladování obilovin.

  Veškeré nabízené a dodávané technologické prvky splňují vyhlášky či zákony o welfare zvířat jak v ČR, tak i v EU.

  Máte dotaz? KONTAKTUJTE NÁS
   

  Fotogalerie

  Obilí 3
  Agrotauris (Slovensko)
  Elevátory
  Výstavba výrobny krmných směsí VOSCHOD Konstantinovka