cs

en

ru
 • Zaměření
 • O nás
 • Kontakty
 • česky
 • ZPRACOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ KEJDY

  Požadavky na chovy zvířat i tvorbu optimálních podmínek se zásadně změnily. Bez nových technologií a přístupů nelze garantovat vysokou efektivnost chovů.
   

  Proto společnost BAUER TECHNICS vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a chovatelských zkušeností z celého světa. Moderní farma pro chov hospodářských zvířat je komplex špičkových technologií. K tomu, aby celek fungoval vyváženě, je nutné mít k dispozici nejen příslušné technologie, ale zejména zkušenosti a tým specialistů na nejvyšší úrovni – architekty, stavaře, zootechniky, krmiváře, genetiky, elektrotechniky a další profese.

  Kejda 1

  Společnost BAUER TECHNICS naplňuje výše uvedené předpoklady a díky tomu úspěšně realizovala celou řadu projektů. Šlo jak o rekonstrukce farem a stájí, tak i výstavbu nových farem „na zelené louce“, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. O špičkové úrovni a efektivnosti farmy rozhoduje často řešení i těch nejmenších detailů.

  Společnost BAUER TECHNICS proto respektuje aktivní přístup investorů a jejich týmů odborníků, jako jsou zootechnici, krmiváři, agronomové. Jejich detailní znalost místních podmínek přispívá k tvorbě ucelenějších a hlavně přesnějších návrhů farem a stájí. Právě profesionální přístup společnosti BAUER TECHNICS je pro klienty vždy zárukou jejich spokojenosti.

  SYSTÉM ODKLIZU A ZPRACOVÁNÍ KEJDY

  Jednou z dílčích částí perfektně fungující farmy je systém odklizu a zpracování kejdy. Kejdu coby vedlejší produkt živočišné produkce lze použít jako velice univerzální hnojivo. Na druhé straně je kejda prvkem, který negativně ovlivňuje nejen vnitřní prostředí stáje, mikroklima a obecně welfare zvířat, ale i vnější prostředí v okolí stáje, respektive farmy.

  Kvalitně provedené zpracování kejdy je velice důležité pro požadovanou intenzivní produkci zeleniny a zemědělských plodin.

  Pozitivem optimálního zpracování kejdy je ochrana životního prostředí. Zpracováním dochází k eliminaci negativního vlivu na okolí farmy a celkově na životní prostředí. Kejda je významným zdrojem organických látek a živin, chrání a zamezuje ubývání humusu v úrodné půdě a příznivě ovlivňuje její fyzikálně-chemické vlastnosti. Kromě toho významně zefektivňuje využívání vody v zemědělství, omezuje vodní a větrnou erozi a příznivě ovlivňuje přítomnost fosforu.

  Navzdory svým pozitivním vlastnostem však může být při nevhodném zpracování významným negativním faktorem působícím
  na životní prostředí, např. znečišťovatelem spodních vod. Kejda může negativně ovlivňovat šíření páchnoucích emisí, které mají záporný účinek na chov, produkci či mikroklima. Při nevhodném zacházení s tímto produktem může také dojít ke spálení rostlin.
   

  ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ, TRANSPORT, KOMPOSTOVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ A APLIKACI KEJDY

  Z toho důvodu společnost BAUER TECHNICS nabízí svým zákazníkům pokročilé technologie a systémy pro zpracování, skladování a aplikaci kejdy. Pokaždé, po zvážení možností, navrhujeme optimální systém pro každou farmu.

  Nabízíme tedy následující zařízení pro zpracování, transport, kompostování, skladování a aplikaci kejdy:

  • Separátory, čerpadla, míchadla
  • Cisterny s aplikátory
  • Systém skladování kejdy v nadzemních nádržích (betonových či ocelových) nebo v lagunách
  • Systém bioplynových reaktorů

   

  Máte dotaz? KONTAKTUJTE NÁS

  Fotogalerie

  kejda

  Ke stažení