cs

en

ru
 • Zaměření
 • O nás
 • Kontakty
 • česky
 • ZPRACOVÁNÍ MASA A MLÉKA

  Moderní farma je souborem špičkových technologií, které se vzájemně doplňují tak, aby tvořily vysoce efektivní a účinný celek. 

  Proto je pro zákazníka nanejvýš výhodné využít služeb profesionálního týmu specialistů – projektantů, stavařů, plemenářů, IT specialistů, krmivářů a zootechniků, který BAUER TECHNICS nabízí.

  Díky tomu BAUER TECHNICS úspěšně realizovala celou řadu projektů. Šlo jak o rekonstrukce farem a stájí, tak i výstavbu nových farem „na zelené louce“, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. O špičkové úrovni a efektivnosti farmy rozhoduje často řešení i těch nejmenších detailů. Společnost BAUER TECHNICS proto respektuje aktivní přístup investorů a jejich týmů odborníků, jako jsou zootechnici, krmiváři či agronomové. Jejich detailní znalost místních podmínek přispívá k tvorbě ucelenějších a hlavně přesnějších návrhů farem a stájí. Právě profesionální přístup společnosti BAUER TECHNICS je pro klienty vždy zárukou jejich spokojenosti.

  KOMPLEXNÍ DODÁVKY TECHNOLOGICKÝCH LINEK

  Skot 2Technologické linky pro zpracování masa a mléka jsou neodmyslitelnou součástí profesionální finalizace produkce živočišné výroby. BAUER TECHNICS nabízí komplexní dodávku technologických linek pro zpracování masa a mléka. Součástí navrženého projektu na klíč je i návrh podle zadaných kritérií, typu konstrukcí a doplňkových technologií. Na hygienické normy pro kvalitní a nezávadné zpracování masa a mléka na odpovídající produkty je kladen velký důraz. Velmi důležitou roli v tomto procesu hraje především kvalitní uskladnění. Společnost BAUER TECHNICS používá nejmodernější technologie pro kontrolu podmínek uskladnění, čímž zamezuje znehodnocení produktů. Stále se zvyšující nároky koncových zákazníků – spotřebitelů - na nezávadnou potravinu tlačí finální výrobce včetně zpracovatelského průmyslu k technologickým inovacím a investicím.

  Společnost BAUER TECHNICS dodává technologické linky pro:

  • Masokombináty
  • Porážkové linky
  • Mlékárny
  • Minimlékárny
  • Sklady
  • Mrazírny, chladírny

  Veškeré nabízené a dodávané technologické prvky splňují vyhlášky či zákony o welfare zvířat jak v ČR, tak i v EU.

  Máte dotaz? KONTAKTUJTE NÁS

  Fotogalerie

  Nová farma pro 30.000 prasat včetně masokombinátu, skladu obilí a výrobny krmných směsí, ENERGOTRANSINVEST (UKR)
  Dojírna 2x20, Dovženka (ASTARTA Kiev, UA)

  Ke stažení